Jégcsarnok házirend

Házirend Közönségkorcsolyázók és Csapatok részére

2015-09-15 Nyomtatás

A Jégpálya területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Jégpálya használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen házirendben foglalt szabályokat. A Jégpálya területére érkezőknek a biztonságos működés érdekében, a létesítményben dolgozók kéréseit, utasításait és figyelmeztetéseit maradéktalanul teljesíteniük kell.

Kattintson a nagyobb mérethez!

1. A Pesterzsébet Jégcsarnok (továbbiakban: Jégcsarnok), a közönségnek az aktuális heti jég kiírásban szereplő „Közönségkorcsolyázás” időpontokban, elsődlegesen szombat és vasárnap biztosít korcsolyázási lehetőséget. A „Szabad jég”-ként meghirdetett jégidőkben a Rolba bejáró felöli oldalon a balesetvédelmi előírások betartásával, saját felelősségre lehet jégkorongozni, az elválasztó fák elhelyezésével. Ezen alkalmakkor a Büfé felöli oldalon lehet korcsolyázni. 

 

2. A jégpálya területére csak engedéllyel lehet belépni. A Közönségkorcsolyázásra és a Szabad jégre jegyekkel és bérletekkel, míg a Jégdisco-ba jegyekkel lehet belépni, melyeket a Pénztárnál lehet megvásárolni. A közönségkorcsolyázásnál a belépőjegyek érvényességét a jégpályára lépésnél illetve a jégpályán is bármikor ellenőrizhetik a rendezők. A Jégdisco ideje alatt a Jégcsarnokba csak belépővel lehet belépni, melyet a rendezők, és a biztonsági szolgálat a Jégcsarnok bejáratánál ellenőriz. A biztonsági szolgálat jogosult a belépő személyeket ellenőrizni, a belépők ruházatát indokolt esetben átvizsgálni és a veszélyes tárgyak jégcsarnokba juttatását megakadályozni.

 

A Jégcsarnok nyitásáig a jégfelületre rámenni tilos, záróra után pedig mindenki köteles elhagyni a jégpálya területét. A jégfelületet a zárási időpont előtt 10 perccel folyamatosan kell elhagyni. A Jégcsarnok területét nem hagyhatja el az a személy, akinek a kölcsönző felé kiegyenlítetlen tartozása van.

Üzemi területeken csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak, illetve léphetnek be.

 

3. A jégen csak és kizárólag korcsolyával lehet tartozódni!

A jégre cigarettát, papírzacskót, műanyagpoharat, ételt, italt, bármilyen csomagot, hátizsákot, labdát, korongot, hokiütőt és egyéb balesetveszélyes tárgyat vinni, SZIGORÚAN TILOS!

Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet pedig csak saját felelősségre lehet korcsolyázás közben használni.

A jégen TILOS és BALESETVESZÉLYES gyorskorcsolyával és cipővel, bármilyen csomaggal, bottal vagy egyéb balesetveszélyt okozó tárggyal tartózkodni, valamint a kijelölt menetiránnyal szemben korcsolyázni, a haladást akadályozni, tömörülni, fogócskázni, vonatozni.

A jégpályán a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni, a korcsolyázókat zavarni, illetve bármilyen balesetveszélynek kitenni tilos!

A közönségkorcsolyázáson résztvevők kötelesek a rendezők utasítása szerinti irányba korcsolyázni és irányváltás esetén haladéktalanul a kijelölt irányba folytatni a korcsolyázást.

 

4. A Jégcsarnokban a gumiszőnyeggel fedett területeken kívül korcsolyával közlekedni tilos! Ellenkező esetben, a burkolatban illetve a kölcsönzött korcsolyában keletkezett kárt meg kell téríteni.

 

5. A Jégcsarnok egész területén a rend fenntartására a rendezők és a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak.

 

6. Szabálytalanság - jelen házirend szabályainak, illetőleg az általános elfogadott viselkedési szabályok megszegése - esetén a rendezőgárda a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a Jégcsarnok egész területén, valamint jogosultak rendőri beavatkozást kérni, amennyiben a rendbontás megszüntetése előreláthatóan nem lehetséges békés úton.

 

7. A Jégcsarnok területén mindennemű szándékos rongálás, büntető feljelentéssel és anyagi felelősségre vonással jár.

 

8. A Jégcsarnokot és a benne lévő jégfelületet és a szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Bármilyen, a jégen vagy a létesítmény területén történt balesetért felelősséget a Jégcsarnok nem vállal.

 

9. A rolbával egyidejűleg a jégen tartózkodni, korcsolyázni,korongot a jégre vinni balesetveszélyes és SZIGORÚAN TILOS!  A csapatok kitiltásával járhat a be nem tartása!

 

10. A Jégcsarnok területére behozott illetve az öltözőkben hagyott vagy a ruhatárban elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

 

11. A Jégcsarnok nem vállal felelősséget azon személyisérülésekért és anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából ered. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. 

 

12. A Jégcsarnok területén bekövetkezett baleset esetén biztosítási szolgáltatásra csak az a vendég jogosult, aki érvényes belépőjeggyel vagy bérlettel rendelkezik, és sérüléséről az állandóan működő elsősegély ügyeleten baleseti jegyzőkönyvet készítettek.

 

13. Az esetlegesen bekövetkezett balesetekről kötelező baleseti jegyzőkönyvet felvenni a biztonsági szolgálatnál illetve a Jégcsarnok Üzemeltetési irodájában. 

 

14. Elsősegély láda a Játékvezetői-orvosi öltözőben, az Üzemeltetési irodában, a portán és a korcsolya kölcsönzőben található.  

 

15. A közönségkorcsolyázás ideje alatt az elkerített területeken csak az arra illetékesek tartózkodhatnak (pl. oktatás).

 

16. Korcsolyaoktatást csak a Jégcsarnok engedélyével rendelkező oktatók tarthatnak.  

Az elkerített részeken (oktatási terület, szülők és gyermekek részére, rendezvény terület stb.) csak az oda beosztottak és az arra illetékesek tartózkodhatnak!

A Jégcsarnok egész területén csak elismert szakmai végzettséggel rendelkező - edzők, sportoktatók végezhetnek üzletszerűen sportszakmai tevékenységet, edzést és oktatást! Amennyiben a jelen pontban foglalt követelménynek az oktató nem felel meg, úgy a rendező jogosult felszólítani a tevékenység beszüntetésére és a terület elhagyására kötelezheti még akkor is, ha érvényes belépővel rendelkezik. Kivétel a csoportos belépővel rendelkező iskolai csoportok testnevelői és kísérőtanárai.

 

17. Alkohol, gyógyszer vagy más, tudati állapotot befolyásoló szer hatása alatt álló személynek a jégpályára lépni tilos!

 

18. Alkohol vagy drog és egyéb bódító szer befolyásoltsága alatt álló személy a Jégcsarnok területén nem tartózkodhat és a rendezők/biztonsági szolgálat a terület elhagyására kötelezhetik, még akkor is, ha érvényes belépővel rendelkezik. ALKOHOLT A JÉGCSARNOK TERÜLETÉRE BEHOZNI TILOS, ENNEK BETARTÁSÁT AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLENŐRIZHETI!!! 

Alkohol fogyasztás esetén a látogató azonnali kivezetésre , akár kitiltásra kerülhet!

 

19. A közönségkorcsolyázáson és jégdisco-n résztvevők a jégfelújítás idejére - melyre a jég minőségétől függően 1-3 óránként kerül sor – a rendezők utasításai szerint kötelesek elhagyni a jeget és a kijelölt területeken megvárni a jégfelújítás befejezését. A jégfelújítás a jég minőségétől függően 10 – 30 percig tarthat.

A felújítás időtartalma alatt csak a munkagépek tartózkodhatnak a jégen.

 

20. A Jégcsarnok teljes területén dohányozni TILOS!

 

21. A Jégcsarnok területére belépő látogatók a jegy/bérlet megvásárlásával elfogadják és betartják a Pesterzsébet Jégcsarnok házirendjét, biztonsági szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a rendezők/biztonsági szolgálat a terület elhagyására kötelezhetik őket, még akkor is, ha érvényes belépővel/bérlettel rendelkeznek.

 

22. A Jégcsarnok fenntartja a jogot akár előzetes tájékoztatás nélkül a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására, az általános vendégkör kizárásával.

 

23. A Jégcsarnok meghirdetett rendezvényének elmaradása esetén a látogató nem léphet fel semmilyen követeléssel és kártérítési igénnyel a Jégcsarnokkal szemben. Jegyet nem áll módunkban cserélni és nem váltunk vissza. A pénztártól való távozás után nem áll módunkban reklamációt elfogadni.

 

24. A Jégcsarnok egész területén kizárólag engedély alapján helyezhető ki reklám, szóróanyag és hirdetés.

 

25. A talált tárgyat minden vendég a Jégcsarnok biztonsági személyzetének köteles dokumentálás mellet leadni.

 

26. A Házirendet a Jégcsarnok saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg törvényi szabályozások változása miatt kiegészítheti.

 

27. A Jégcsarnok jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető a vendégtérben elhelyezett hirdetményekben.

Kattintson ide a kategória összes híréért
A kategória legfrissebb hírei

Tulajdonos: Országos Médiakezelő Kft. Minden jog fenntartva 2015