Jégcsarnok házirend

Házirend Edzésekre és mérkőzésekre

2015-09-15 Nyomtatás

A Jégpálya területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Jégpálya használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen házirendben foglalt szabályokat. A Jégpálya területére érkezőknek a biztonságos működés érdekében, a létesítményben dolgozók kéréseit, utasításait és figyelmeztetéseit maradéktalanul teljesíteniük kell.

Kattintson a nagyobb mérethez!

1. Az edzés előtt legalább 30 perccel jelezni kell a jégmesternek az edzéssel kapcsolatos esetleges külön igényeket (pl. kapu, bója, pályaelválasztó gerendák stb.)

 

2. Edzésenként a csapatoknak a portán elhelyezett Kulcskiosztás lista szerinti öltöző áll rendelkezésre. A bérleti díj tartalmazza továbbá az áram és vízszolgáltatást, valamint a jégkészítést. Ezen felüli igényüket kérjük, hogy előzetesen jelezzék, melyet térítési díj ellenében tudunk biztosítani.   

 

3. A bérleti idő pontos betartása KÖTELEZŐ! Az edzések idejének mérésénél, kezdeténél és végénél a jégcsarnokban az eredményjelző alatt lévő óra állása az irányadó! Az edzések vége előtt 5 perccel rövid dudaszó jelzi, hogy az edzést hamarosan be kell fejezni, majd az edzés végén hosszú dudaszó jelzi az edzésidő végét. Amennyiben az edzés végén a jégkészítést a bérlő késlekedése miatt nem lehet elkezdeni, bérlő a bérleti díjon felül percenként 1000.-Ft + Áfa késedelmi díjat köteles fizetni.

Edzésidő végét követő 30 percen belül az öltözőt el kell hagyni, és annak kulcsait át kell adni.

 

4. A rolbával egyidejűleg a jégen tartózkodni, korcsolyázni,korongot a jégre vinni balesetveszélyes és SZIGORÚAN TILOS!  A csapatok kitiltásával járhat a be nem tartása!

 

5. A korong a rolba gép meghibásodását idézheti elő. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a rolba lejön a jégről. A rolbában keletkezett kárt meg kell téríteni!

A jégre cigarettát, papírzacskót, műanyagpoharat, ételt, italt, bármilyen csomagot, hátizsákot, labdát, és egyéb balesetveszélyes tárgyat vinni, SZIGORÚAN TILOS!

Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet pedig csak saját felelősségre lehet korcsolyázás közben használni.

A jégen TILOS és BALESETVESZÉLYES gyorskorcsolyával és cipővel, bármilyen csomaggal, bottal vagy egyéb balesetveszélyt okozó tárggyal tartózkodni.

SZIGÓRUAN TILOS a jégpálya területére, öltözőkben hősugárzót, élezőt vagy egyéb rongálásra alkalmas tárgyat, eszközt bevinni, az ebből eredő kárt meg kell téríteni.

 

6. A Jégcsarnok területére behozott illetve az öltözőkben hagyott vagy a  elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

 

7. Fél jégpálya bérlése esetén a pályaelválasztó gerendák felrakása kötelező, melyek felrakása és időbeni leszedése a bérlő feladata. Amennyiben ezt nem teljesíti, egész pálya kerül kiszámlázásra és a továbbiakban az érintett csapat nem veheti igénybe a jégpályát.

 

8. A jégpályát az Üzemeltetéssel történt előzetes egyeztetés alapján lehet igénybe venni. A Jégcsarnok területéből sportolás céljára – kivéve az edzések, mérkőzések előtti bemelegítést – kizárólag a jégfelület vehető igénybe. 

 

9. A jégpálya bérleti díját – egyéb megállapodás hiányában - minden esetben az igénybevétel előtt, előre kell befizetni. A bérleti díjat az Üzemeltetésen illetve munkaidőn kívül a jégmesternél lehet befizetni, átvételi elismervény ellenében, a hivatalos számlát az alkalmat követő munkanapon lehet átvenni. 

 

10. Az öltöző kulcsait a bérlők a biztonsági szolgálattól a portán vehetik át. A csapatok kötelesek a jégpálya üzemeltetőjénél megnevezni a csapatvezetőt, edzőt és azokat a személyeket, akik a bérleti szerződés ideje alatt jogosultak öltöző kulcsot felvenni, a csapatot képviselni. A kulcs átvételénél igazolványt kell bemutatni, és az átvételt aláírással kell igazolni. Az esetleges változtatásokról az üzemeltetőt tájékoztatni kell. Az üzemeltető KIZÁRÓLAG a listán szereplő személyek részére adják át a kulcsot!

 

11. A jégpályán hivatalos mérkőzést csak az Üzemeltetéssel történt előzetes egyeztetés alapján lehet lebonyolítani, melyhez kötelező orvos jelenléte. Az orvos biztosítása a bérlő feladata.

 

12. A Jégcsarnok belső és külső területén a sportolók magatartásáért, testi épségéért, valamint az általuk okozott anyagi károkért, a csapatok edzői illetve a csapatvezetőként megnevezett személyek vállalják a felelősséget.

 

13. A bérlők kötelesek az öltözőket rendeltetésszerűen használni és edzés, mérkőzés után legkésőbb 30 perccel a kulccsal együtt, eredeti állapotában átadni a biztonsági szolgálatnak. A kulcs elvesztése esetén a zárcsere költsége a bérlőt terheli.

 

14. Alkohol, gyógyszer, valamint más, tudati állapotot befolyásoló szer hatása alatt álló személy sem edzésen, sem mérkőzésen nem léphet jégre! ALKOHOLT A JÉGCSARNOK TERÜLETÉRE BEHOZNI TILOS, ENNEK BETARTÁSÁT AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLENŐRIZHETI!!! Alkohol fogyasztás esetén a csapatok akár kitiltásra kerülhetnek!

 

15. A Jégcsarnok egész területén kizárólag engedély alapján helyezhető ki reklám, szóróanyag és hirdetés.

 

16. A jégbérlés igénybevételével a bérlők a fenti szabályokat elfogadják, és az esetleges következményeket vállalják. 

A bérlők a bérleti szerződés aláírásával elfogadják és betartják a Pesterzsébet Jégcsarnok közönségkorcsolyázás házirendjének vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Jégcsarnok edzésekre és mérkőzésekre vonatkozó házirendjét, biztonsági szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a rendezők/biztonsági szolgálat a terület elhagyására kötelezhetik őket, még akkor is, ha érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek.

Kattintson ide a kategória összes híréért
A kategória legfrissebb hírei

Tulajdonos: Országos Médiakezelő Kft. Minden jog fenntartva 2015