CLUB

A közgyűlés után önállók lettek a birkózók

Megtartotta évi rendes közgyűlését az Erzsébeti SMTK. A legjelentősebb esemény a birkózószakosztály önállósodása volt. tovább


Egyesületi beszámolókat fogad el az önkormányzat

A június 4-i képviselő-testületi ülésen a 17. napirendi pont az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület 2015. I. félévi beszámolóinak elfogadása. tovább


Sportágat választhattak az iskolások

A 108 éves ESMTK fennállásának első sportágválasztóját tartotta május 14-én a Zodony utcában. A jól sikerült, nagyon jó hangulatú rendezvényen 8 kerületi általános iskola több mint ötszáz, 3. és 4. osztályos diákja vett részt. A programon Harót János, a klub elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Szabados Ákos polgármester nyitotta meg a sportnapot, kívánva a gyerekeknek kellemes és hasznos időtöltés. tovább


Harót János három évtizede a kerület sportjáért dolgozik

Harót Jánost három évtizedes sportvezetői tevékenységét oklevéllel köszönte meg a pesterzsébeti önkormányzat a magyar sport napján. tovább


A csapat első 90 évének rövid története

A "külvilág" a századelőn A 20. század első évtizedében forrongott a világ: válságok, háborúk és forradalmak robbantak ki Európában is és a távoli földrészeken. Az Osztrák-Magyar Monarchia félve, hogy elveszti hatalmi helyzetét a világban, 1908-ban annektálta Boszniát és Hercegovinát, amivel azonban többoldalú tiltakozást és ellenségeskedést váltott ki környezetében, főleg a Balkánon. Az ország nagy belpolitikai változásokon ment keresztül, a modernizáció alapvető társadalmi és életmódbeli változásokhoz vezetett. Erőteljessé vált az országon belüli elvándorlás és az urbanizáció, megfelelően a hazai iparfejlődésnek. A társadalom kettészakadását - úri és polgári csoportokra - a mezőgazdasági és ipari kétkezű munkások számszerű növekedése kísérte. A polgári fejlődést a gazdasági válság, munkanélküliség, nyomott hangulat és politikai ellentétek kiéleződése jellemezte. Az arisztokrácia és a polgárság hatalmi küzdelmeit egyre többször "színezték" a munkás és szegényparaszti mozgalmak. A szabadelvű kormányzást az úri rétegek felől is, és a tömegek felől is támadások érték. De ebben a nyugtalan légkörben is létezett a "kisemberek" viszonylag békés hétköznapi világa, melyben a szabadidős tevékenység is megjelent, mindenekelőtt a sport. tovább

Tulajdonos: Országos Médiakezelő Kft. Minden jog fenntartva 2015